synonyme.info


SuchenSynonym Leitbild?

Vorbild


Synonym Angreifer?

Stürmer


Synonym mollig?

dick, fett, korpulent, fettig, rund